จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.531/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย์
3,706,105.00 3,706,105.00 21 ก.พ. 2566
บงส.495/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบุญมาก
1,061,066.- บาท 1,061,066.- บาท 20 ก.พ. 2566
บงส.บ.23/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะพานแม่น้ำแคว
700,046.- บาท 700,046.- บาท 15 ก.พ. 2566 -
15 ก.พ. 2566
บงส.บ.23/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี พัทยาใต้
10,886,418.01 บาท 10,886,418.01 บาท 14 ก.พ. 2566 -
9 ก.พ. 2566
บงส.342/2566
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เเละพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี
1,151,539.- บาท 1,151,539.- บาท 9 ก.พ. 2566
บงส.258/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566
โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพรวัลย์
905,942.- บาท 905,942.- บาท 9 ก.พ. 2566 -
30 ม.ค. 2566
บงส.359/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาท็อปส์ พลาซ่า พะเยา
1,140,579.00 1,140,579.00 8 ก.พ. 2566
บงส.349/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบัวระเหว
1,438,750.00 1,438,750.00 8 ก.พ. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสวนผัก ปี 66-69 2,236,428.- บาท 2,236,428.- บาท 8 ก.พ. 2566
บงส.300/2566
โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตระการพืชผล
691,810.- บาท 691,810.- บาท 7 ก.พ. 2566