จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.956/2567
เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สำโรง 2
7,343,803.32 7,343,803.32 4 เม.ย. 2567
บงส.859/2567
เช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาอัศวรรณ ช้อปปิ้ง หนองคาย
6,065,645.20 6,065,645.20 2 เม.ย. 2567
บงส.922/2567 ลว.26 มี.ค. 67
โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวัดเพลง
809,195.- บาท 809,195.- บาท 1 เม.ย. 2567 -
1 เม.ย. 2567
บงส.862/2567 ลว.20 มี.ค. 67
โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยกระเจา
679,553.- บาท 679,553.- บาท 28 มี.ค. 2567 -
28 มี.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา ปี 67 เดือน 7-12/2567 6 เดือน 9,885,453.00 9,885,453.00 28 มี.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะไนน์ พระราม 9 ปี 67-70 8,718,783.66 บาท 8,718,783.66 บาท 26 มี.ค. 2567
บงส.254/2567
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน บุรีรัมย์
14,110,411.62 บาท 14,110,411.62 บาท 18 มี.ค. 2567
บงส.704/2567
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชิงทะเล
3,294,314.00 3,294,314.00 15 มี.ค. 2567 -
15 มี.ค. 2567
บงส.653/2567
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลืออำนาจ
1,013,527.- บาท 1,013,527.- บาท 15 มี.ค. 2567
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 3/2567
เช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี
20,696,839.00 20,696,839.00 14 มี.ค. 2567 -
14 มี.ค. 2567