จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ 4 เดือน 20 วัน 12 ส.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 1,174,860.- บาท 1,174,860.- บาท 22 ก.ย. 2566
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 8/2566
เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
9,145,028.71 9,145,028.71 20 ก.ย. 2566
บงส.2852/2566
เช่าช่วงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้าแยกฉลอง
1,023,583.00 1,023,583.00 8 ก.ย. 2566
บงส.3030/2566
เช่าที่ดินสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลี้
3,200,772.48 3,200,772.48 7 ก.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอีสท์วอเตอร์ ปี 67-70 3,010,782.45 บาท 3,010,782.45 บาท 7 ก.ย. 2566
บงส.3029/2566
เช่าอาคารและพื้นที่ด้านข้าง เพื่อเป็นสำนักงานและที่จอดรถยนต์ธนาคารออมสินสาขาวิภาวดี
1,289,193.00 1,289,193.00 6 ก.ย. 2566
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
ต่อสัญญาเช่าเพื่อเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จำนวน 3 แห่ง
2,591,692.85 2,591,692.85 4 ก.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก ปี 67 871,604.- บาท 871,604.- บาท 4 ก.ย. 2566
บงส.2940/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี หล่มสัก
7,097,181.40 บาท 7,097,181.40 บาท 30 ส.ค. 2566 -
30 ส.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา ปี 67 6 เดือน 1-1-2567-30-6-2567 9,883,039.- บาท 9,883,039.- บาท 30 ส.ค. 2566