จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.2158/2565
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร์
8,581,594.97 8,581,594.97 5 ส.ค. 2565
บรก.อ.ช.124/2565
โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11
2,650,848.00 2,650,848.00 5 ส.ค. 2565
บงส.2134/2565
โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทวีกิจ
3,098,787.- บาท 3,098,787.- บาท 3 ส.ค. 2565
บงส.1691/2565
โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสัมมากร เพลส รังสิต คลอง 2
5,685,956.12 บาท 5,685,956.12 บาท 28 ก.ค. 2565
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลำพูน
14,265,357.93 14,265,357.93 26 ก.ค. 2565
บงส.2004/2565
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำม่วง
823,585.00 823,585.00 26 ก.ค. 2565
บงส.1962/2565
ราคากลางธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ชั้น3)
8,701,547.60 8,701,547.60 25 ก.ค. 2565
บรก.อ.ช.118/2565
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 1
3,609,395.50 3,609,395.50 21 ก.ค. 2565
บงส.1994/2565
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอินเด็กซ์ บางใหญ่
4,354,891.15 4,354,891.15 20 ก.ค. 2565
บงส.1979/2565
โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่าปลา
823,583.00 823,583.00 20 ก.ค. 2565