จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.256/2566
1,406,951.- บาท 1,406,951.- บาท 2 ก.พ. 2566
บงส.245/2566
โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
706,711.- บาท 706,711.- บาท 30 ม.ค. 2566
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะช้าง
1,509,897.00 1,509,897.00 30 ม.ค. 2566
บงส.3782/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพนสวรรค์
741,233.00 741,233.00 26 ม.ค. 2566
บงส.3766/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า
823,585.00 823,585.00 23 ม.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา ปี 2566 4 เดือน 8,219,006.- บาท 8,219,006.- บาท 19 ม.ค. 2566
บงส.164/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)
7,223,963.52 7,223,963.52 18 ม.ค. 2566
บงส.132/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขาวง
1,482,451.00 1,482,451.00 13 ม.ค. 2566
บงส.131/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
9,546,727.99 9,546,727.99 13 ม.ค. 2566
บงส.54/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังสมบูรณ์
600,645.- บาท 600,645.- บาท 12 ม.ค. 2566