จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.963/2564
โครงการเช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางขัน
1,489,930.00 1,489,930.00 29 มี.ค. 2564
บงส.930/2564
โครงการเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
1,657,445.00 1,657,445.00 25 มี.ค. 2564
บงส.895/2564
โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาช่องสะเดา
741,428.- บาท 741,428.- บาท 22 มี.ค. 2564
บงส.713/2564
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สำโรง 2
8,052,844.25 8,052,844.25 8 มี.ค. 2564
บงส.715/2564
โครงการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีเทพ
1,200,600.- บาท 1,200,600.- บาท 8 มี.ค. 2564
บงส.ท.692/2564
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ติดตั้งตราสัญลักษณ์ธนาคารบนป้าย Tower Sign ของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 13 ธนาคารออมสินภาค 13
4,652,114.06 บาท 4,652,114.06 บาท 3 มี.ค. 2564
บงส.742/2564
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานสาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
16,016,659.27 บาท 16,016,659.27 บาท 2 มี.ค. 2564
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 11/2563
เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเมกาบางนา
19,735,598.74 19,735,598.74 24 ก.พ. 2564
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 11/2563
เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
21,324,729.23 21,324,729.23 5 ก.พ. 2564
บงส.296/2564
โครงการเช่าช่วงอาคารราชพัสดุ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตระการพืชผล
675,325.- บาท 675,325.- บาท 29 ม.ค. 2564