จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.008/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
300,000,000.00 300,000,000.00 30 มี.ค. 2566 -
7 เม.ย. 2566
พรบ.1-บด.011/2565
ประกาศร่าง TOR เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงาน Data Analytics ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8,000,000.00 7,997,045.00 17 พ.ค. 2565
พรบ.1-บด.004/2565
ประกาศร่าง TOR ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,354,600.00 2,354,600.00 20 เม.ย. 2565
พรบ.1-บด.014/2565
ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด IP Camera ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,600,000.00 3,594,140.00 18 เม.ย. 2565
พรบ.2-บด.012/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผนังด้านนอกอาคาร 10 และพื้นที่โถงลิฟท์ ชั้น 1 และห้องน้ำ ชั้น 2 ถึงชั้น 7 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14,880,000.00 14,880,000.00 20 ต.ค. 2563
พณ.ป.040/2563
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกณณืประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,740,000.00 3 ส.ค. 2563
พณ.ป.047/2561
”ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ Router อุปกรณ์ Switch และตู้ Rack สำหรับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ “
32,784,960.00 24 ก.ย. 2561
บ.69/2561
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถยนต์ตรวจการณ์) ศูนย์สินเชื่อรายย่อย จำนวน 18 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17,919,000.00 9 พ.ค. 2561
บด.64/2561
ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LASER ขาวดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS-๕๐๔๐DN แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21,533,800.00 29 มี.ค. 2561
บด.22/2561
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) สำหรับการยริหารจัดการการจัดเก็บและติดตามหนี้ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
147,000,000.00 7 ธ.ค. 2560