จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.029/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26,166,000.00 26,152,000.00 27 ก.ย. 2566 -
2 ต.ค. 2566
พรบ.1-บด.031/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15,455,000.00 15,455,000.00 27 ก.ย. 2566 -
2 ต.ค. 2566
พณ.ป.021/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Data Loss Prevention (DLP) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
34,765,200.00 34,765,200.00 14 ก.ย. 2566 -
19 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.011/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29,045,200.00 29,045,200.00 14 ก.ย. 2566 -
19 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.007/2566
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสินสาขา ชนิดเครือข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43,547,400.00 42,864,930.00 13 ก.ย. 2566 -
18 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.013/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP camera) พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพ และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34,132,600.00 33,756,032.00 6 ก.ย. 2566 -
11 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.023/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,051,000.00 6,051,000.00 21 ส.ค. 2566 -
24 ส.ค. 2566
พณ.ป.029/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างผลิตกระเป๋าผ้า Multi-Function เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระปีใหม่ (ชิ้นใหญ่) ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
29,000,000.00 29,000,000.00 21 ส.ค. 2566 -
24 ส.ค. 2566
พรบ.1-บด.005/2566
ประกาศร่าง TOR งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,264,200.00 5,262,818.00 9 ส.ค. 2566 -
15 ส.ค. 2566
พณ.ป.018/2566
ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน Corporate Internet Banking พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
33,862,400.00 33,862,400.00 3 ส.ค. 2566 -
9 ส.ค. 2566