จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.010/2567
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน Data Loss Prevention จำนวน 5,000 Licenses พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
29,970,000.00 29,692,500.00 29 มี.ค. 2567 -
4 เม.ย. 2567
พรบ.1-บด.020/2567
ประกาศร่าง TOR งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,997,600.00 6,894,720.00 22 มี.ค. 2567 -
28 มี.ค. 2567
พรบ.1-บด.011/2567
ประกาศร่าง TOR งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28,215,000.00 28,215,000.00 22 มี.ค. 2567 -
28 มี.ค. 2567
พรบ.1-บด.016/2567
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16,951,000.00 16,950,940.00 22 มี.ค. 2567 -
27 มี.ค. 2567
พรบ.1-บด.022/2567
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ (อาคารพัสดุหลังเก่า) ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,431,000.00 5,431,000.00 13 มี.ค. 2567 -
19 มี.ค. 2567
พณ.ป.016/2567
ประกาศร่าง TOR งานจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งบอกกล่าวลูกค้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
9,985,800.00 9,985,800.00 5 มี.ค. 2567 -
8 มี.ค. 2567
พณ.พ.78/2567
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร (ลดหนี้ สร้างรายได้ ขยายโอกาส) ในช่องทางเครือมติชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,996,000.00 2,996,000.00 22 ก.พ. 2567
พณ.ป.003/2567
ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าใช้ระบบจำลองการทดสอบสำหรับ Mobile Application ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
9,800,000.00 9,800,000.00 24 ม.ค. 2567 -
29 ม.ค. 2567
พณ.ป.006/2567
ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
12,065,409.00 4 ม.ค. 2567 -
9 ม.ค. 2567