จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.138/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการเปรี้ยวปาก และกิจกรรมเปรี้ยวปาก Festival 2024 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,599,993.00 7,599,993.00 10 เม.ย. 2567
พณ.พ.108/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสำรวจและประเมินพื้นที่พร้อมตรวจสอบโครงการปลูกป่า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,000,000.00 2,750,000.00 10 เม.ย. 2567
พณ.ส.010/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำสายรัดธนบัตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
753,100.00 753,100.00 10 เม.ย. 2567
พรบ.1-บด.034/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
889,300.00 889,300.00 10 เม.ย. 2567
พรบ.1-บด.031/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,525,000.00 2,525,000.00 10 เม.ย. 2567
พณ.พ.118/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณหนี้สินประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,387,200.00 2,381,826.48 9 เม.ย. 2567
พณ.พ.137/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 และ วางสื่อทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,126,576.00 5,126,576.00 9 เม.ย. 2567
พรบ.1-จ.007/2567
ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 20 ชุด แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,358,326.40 8,358,326.40 9 เม.ย. 2567
พณ.พ.139/25567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อช่องทางออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์ (ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อโซเชียล) ในเครือข่ายของ Buddy Review โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,499,070.00 1,499,070.00 5 เม.ย. 2567
พรบ.1-บด.026/2567
ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ เขตชลบุรี 4 พร้อมจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,262,400.00 1,189,590.00 5 เม.ย. 2567