จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.247/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
997,560.00 997,560.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.033/2566
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,680,000.00 6,680,000.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.031/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
300,000,000.00 300,000,000.00 29 ก.ย. 2566
พณ.พ.237/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน dStatement Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,191,052.50 4,191,052.50 29 ก.ย. 2566
พณ.พ.244/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ ลงทุนแมน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
739,584.00 739,584.00 28 ก.ย. 2566
พณ.พ.245/2566
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม "พี่อ้อย พี่ฉอด ออมทัวร์ ออมใจ By ธนาคารออมสิน" โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,000,000.00 3,000,000.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.042/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,560,000.00 2,560,000.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.029/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26,166,000.00 26,152,000.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-จ.027/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,827,700.00 5,827,700.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.031/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15,455,000.00 15,455,000.00 27 ก.ย. 2566