จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.253/2565
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 5 ต.ค. 2565
พณ.พ.254/2565
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสัมมนางาน ALPHA Day ปีที่ 4 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 4 ต.ค. 2565
พรบ.1-ค.031/2565
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 1 ปี
1,500,000.00 1,500,000.00 3 ต.ค. 2565
พรบ.1-ค.030/2565
ประกาศราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จำนวน 1,200 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
564,000.00 564,000.00 3 ต.ค. 2565
พณ.พ.256/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง Tik Tok ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,998,930.00 1,998,930.00 3 ต.ค. 2565
พณ.พ.247/2565
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการแข่งขันกอล์ฟโดยการออกอากาศ ทาง Facebook Fanpage Golfreality และ Golfdigg โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,070,000.00 1,070,000.00 3 ต.ค. 2565
พณ.ส.018/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งลูกค้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 30 ก.ย. 2565
พรบ.1-จ.027/2565
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา Server Virtualization for PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
856,306.00 856,306.00 29 ก.ย. 2565
พณ.ป.023/2565
ประกาศราคากลาง ซื้อระบบวิเคราะห์การทำงานของระบบแบบรวมศูนย์ สำหรับห้อง NOC/SOC พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
97,148,000.00 97,148,000.00 29 ก.ย. 2565
พณ.พ.227/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนรถโมบายของธนาคารออมสินสาขา ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
798,000.00 798,000.00 29 ก.ย. 2565