จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
นศ.ศ.1010/2558
”ประกาศราคากลาง จ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาท่าศาลา โดยวิธีตกลงราคา “
114,000.00 24 ก.พ. 2559
นศ.รน.674/2558
”ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา “
216,000.00 24 ก.พ. 2559
นศ.ต.945/2558
”ประกาศราคากลาง จ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาตลาดหัวอิฐ โดยวิธีตกลงราคา “
114,000.00 24 ก.พ. 2559
ตง.ร.665/2558
”ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขารัษฎา โดยวิธีตกลงราคา “
180,000.00 24 ก.พ. 2559
ตง.ร.664/2558
”ประกาศราคากลาง จ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขารัษฎา โดยวิธีตกลงราคา “
120,000.00 24 ก.พ. 2559
สค.1201/2558
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสาคร โดยวิธีตกลงราคา
140,000.00 24 ก.พ. 2559
สข.ภ.679/2558
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ โดยวิธีตกลงราคา
120,000.00 24 ก.พ. 2559
รบ.ด.501/2558
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก โดยวิธีตกลงราคา
152,400.00 24 ก.พ. 2559
ชม.ชม.643/2558
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน สาขาช้างม่อย โดยวิธีตกลงราคา
168,000.00 24 ก.พ. 2559
นบ.สท.400/2558
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์การค้าสลากไทย โดยวิธีตกลงราคา
186,000.00 24 ก.พ. 2559