จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.223/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 106.5 MFZ (Green Wave) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,762,543.00 2,762,543.00 24 ส.ค. 2566
พณ.พ.216/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบวิดีโอ (Video Clip) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,059,300.00 1,059,300.00 24 ส.ค. 2566
พณ.พ.220/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,070,000.00 1,070,000.00 24 ส.ค. 2566
พณ.พ.217/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ ของ MGR Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
834,600.00 834,600.00 23 ส.ค. 2566
พณ.พ.192/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Virtualization Enhancement ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,316,160.00 1,316,160.00 23 ส.ค. 2566
พณ.พ.187/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างประมวลผลข้อมูลรายได้ คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 23 ส.ค. 2566
พณ.พ.190/2566
ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,365,000.00 1,365,000.00 23 ส.ค. 2566
พณ.พ.218/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Online ของคุณพอล ภัทรพล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
802,500.00 802,500.00 23 ส.ค. 2566
พณ.พ.212/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD (ช่อง 35) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,983,044.00 4,983,044.00 22 ส.ค. 2566
พรบ.1-จ.021/2566
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,256,929.00 1,256,929.00 22 ส.ค. 2566