จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.241/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำบูธธนาคารออมสินในงาน Sustainability Expo 2023(SX2023) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,198,400.00 1,198,400.00 22 ก.ย. 2566
พณ.พ.239/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพานิชย์
800,000.00 800,000.00 21 ก.ย. 2566
พรบ.1-จ.026/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
642,000.00 642,000.00 21 ก.ย. 2566
พรบ.1-ค.034/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก
2,775,000.00 2,775,000.00 20 ก.ย. 2566
พณ.พ.236/2566
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) และทบทวนกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,500,000.00 2,500,000.00 20 ก.ย. 2566
พณ.พ.205/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล (Fax Server) ระยะเวลา 2 ปี 17 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
664,790.14 604,790.14 19 ก.ย. 2566
พณ.พ.238/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,765,500.00 1,765,500.00 19 ก.ย. 2566
พณ.ส.017/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์จดหมายแจ้งลูกค้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 19 ก.ย. 2566
พรบ.1-ค.036/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก
693,000.00 693,000.00 18 ก.ย. 2566
พณ.พ.211/2566
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Online Financial Literacy โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,351,606.40 1,650,000.00 18 ก.ย. 2566