จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.244/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ ลงทุนแมน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
739,584.00 739,584.00 28 ก.ย. 2566
พณ.พ.245/2566
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม "พี่อ้อย พี่ฉอด ออมทัวร์ ออมใจ By ธนาคารออมสิน" โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,000,000.00 3,000,000.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.042/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,560,000.00 2,560,000.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.029/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26,166,000.00 26,152,000.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-จ.027/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,827,700.00 5,827,700.00 27 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.031/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15,455,000.00 15,455,000.00 27 ก.ย. 2566
พณ.พ.228/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
33,477,000.00 33,477,000.00 26 ก.ย. 2566
พณ.พ.241/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำบูธธนาคารออมสินในงาน Sustainability Expo 2023(SX2023) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,198,400.00 1,198,400.00 22 ก.ย. 2566
พณ.พ.239/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพานิชย์
800,000.00 800,000.00 21 ก.ย. 2566
พรบ.1-จ.026/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
642,000.00 642,000.00 21 ก.ย. 2566