จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.013/2565
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อม Software ยี่ห้อ Wincor รุ่น Procash280 จำนวน 475 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,309,200.00 4,309,200.00 26 ม.ค. 2566
พณ.พ.016/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ รายการ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
898,800.00 898,800.00 26 ม.ค. 2566
พณ.พ.020/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในละครสั้น ทาง YouTube ช่อง “เมียยืนหนึ่ง” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,560,000.00 1,560,000.00 25 ม.ค. 2566
พณ.พ.010/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริหารจัดการ Social Monitoring & Campaign โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
8,000,000.00 7,950,664.00 25 ม.ค. 2566
พณ.พ.014/2566
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อม Software ยี่ห้อ Wincor รุ่น Procash280 จำนวน 180 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,632,960.00 1,632,960.00 24 ม.ค. 2566
พณ.พ.015/2566
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อโทรศัพท์สอบถามลูกค้าถึงคุณภาพการให้บริการ (Call Back) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,205,100.00 4,205,100.00 24 ม.ค. 2566
พณ.พ.018/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,722,300.00 1,722,300.00 20 ม.ค. 2566
พณ.พ.002/2566
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการธนาคารออมสินประจำปี 2565 และทิศทางแผนการดำเนินงานปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,374,950.00 1,374,950.00 16 ม.ค. 2566
พณ.พ.001/2566
ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความสั้น (SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,800,000.00 7,800,000.00 13 ม.ค. 2566
พณ.พ.005/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธนาคาร (HR) ระยะเวลา 2 ปี 334 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
960,223.56 960,223.56 12 ม.ค. 2566