จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.3782/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพนสวรรค์
741,233.00 26 ม.ค. 2566
บงส.3766/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า
823,585.00 23 ม.ค. 2566
บงส.164/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)
7,223,963.52 18 ม.ค. 2566
บงส.132/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขาวง
1,482,451.00 13 ม.ค. 2566
บงส.131/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
9,546,727.99 13 ม.ค. 2566
บงส.55/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี หางดง
8,910,872.74 9 ม.ค. 2566
บงส.3788/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางลำภูบน
9,664,980.00 27 ธ.ค. 2565
บงส.3789/2565
เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขารามคำแหง 2
1,813,166.00 27 ธ.ค. 2565
3606/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานาอาน
2,100,131.00 9 ธ.ค. 2565
บงส.3430/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงกลาง
1,055,465.00 23 พ.ย. 2565