จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.044/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์สลากออมสินพิเศษ ภาพ “อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,650,000.00 1,650,000.00 29 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการ (66037195693/2566)
ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 388,089.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
410,666.00 29 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการ (66037370064/2566)
ซื้อสบู่เหลว จำนวน 4,000 แกลลอน สำหรับใช้ในห้องน้ำชาย-หญิง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุซอยลาดพร้าว 99 ร้านอาหารธนาคารออมสิน และอาคารแอทสาทร ชั้น 11 12 13 และ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดี แคร์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 340,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
346,080.00 29 มี.ค. 2566
พณ.พ.049/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการ Non-voice โครงการรวมศูนย์ Call Center 1115 ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,720,000.00 6,720,000.00 29 มี.ค. 2566
พณ.พ.054/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,955,068.60 1,955,068.60 28 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.017/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,550,000.00 2,545,500.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.057/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,296,500.00 5,296,500.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.074/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อลูกค้าฐานราก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,850,000.00 2,850,000.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.056/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ FM 94.0 MHz (EFM) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,438,703.00 5,438,703.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.064/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,760,000.00 2,760,000.00 27 มี.ค. 2566