จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.026/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
642,000.00 642,000.00 3 ต.ค. 2566
พณ.ป.018/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน Corporate Internet Banking พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
33,862,400.00 33,862,400.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.007/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขาและเครือข่ายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ SD-WAN สำหรับศูนย์สินเชื่อ ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
305,560,020.00 305,560,020.00 29 ก.ย. 2566
พรบ.1-ค.036/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก
693,000.00 693,000.00 29 ก.ย. 2566
พณ.พ.224/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของแจกสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในตลาด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,484,732.00 1,484,732.00 29 ก.ย. 2566
พณ.พ.230/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ช่องทาง Application Line โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,746,240.00 1,746,240.00 28 ก.ย. 2566
พณ.พ.241/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำบูธธนาคารออมสินในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,198,400.00 1,198,400.00 26 ก.ย. 2566
พณ.พ.204/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) ณ สำนักงานธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,151,072.00 9,151,072.00 25 ก.ย. 2566
พณ.พ.209/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 25 ก.ย. 2566
พณ.พ.216/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบวิดีโอ (Video Clip) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,059,300.00 1,059,300.00 22 ก.ย. 2566