จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.032/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่า และผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
720,000.00 720,000.00 5 ต.ค. 2565
พรบ.1-จ.028/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างทำเหรียญทองคำที่ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุเหรียญเพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,964,750.00 5,964,750.00 5 ต.ค. 2565
พณ.พ.256/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง TikTok ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,998,930.00 1,998,930.00 5 ต.ค. 2565
พณ.ป.029/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ Internal Threat Hunting ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
21,600,000.00 21,510,000.00 4 ต.ค. 2565
พณ.พ.244/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการ “GSB Innovation Hackathon 2022” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,100,000.00 4,100,000.00 4 ต.ค. 2565
พณ.ส.01ุ6/2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Hard disk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Internet Virtualization Server พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,508,000.00 1,508,000.00 4 ต.ค. 2565
พรบ.2-บด.001/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10,676,000.00 10,676,000.00 3 ต.ค. 2565
พรบ.1-จ.029/2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
565,000.00 564,960.00 3 ต.ค. 2565
พณ.ส.019/2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,220,000.00 1,220,000.00 3 ต.ค. 2565
พณ.ป.024/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
94,273,200.00 93,542,400.00 30 ก.ย. 2565