จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.049/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการ Non-voice โครงการรวมศูนย์ Call Center 1115 ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,720,000.00 6,720,000.00 29 มี.ค. 2566
พณ.พ.054/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,955,068.60 1,955,068.60 28 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.017/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,550,000.00 2,545,500.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.057/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,296,500.00 5,296,500.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.074/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อลูกค้าฐานราก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,850,000.00 2,850,000.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.056/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ FM 94.0 MHz (EFM) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,438,703.00 5,438,703.00 27 มี.ค. 2566
พณ.พ.064/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,760,000.00 2,760,000.00 27 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการ (66027108906/2566)
เช่าเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 748 เครื่อง และเครื่องฉีดสเปรย์น้ำหอมอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง พร้อมติดตั้งและบำรุงรักษา บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดี แคร์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 274,313.76 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
328,000.00 27 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการ (66027060571/2566)
จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุลาดพร้าว 99 และคลังเก็บเอกสารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 396,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
449,400.00 27 มี.ค. 2566
พรบ.1-จ.008/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
950,000.00 950,000.00 24 มี.ค. 2566