จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.004/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของธนาคารออมสิน (VOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
800,000.00 800,000.00 12 ก.พ. 2567
พรบ.1-ค.001/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็กธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก
4,032,000.00 4,032,000.00 12 ก.พ. 2567
พณ.พ.014/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request To Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
523,845.25 523,843.11 12 ก.พ. 2567
พณ.พ.031/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ กระจกหกด้าน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,750,000.00 2,750,000.00 12 ก.พ. 2567
พณ.ส.003/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ ปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
720,000.00 720,000.00 12 ก.พ. 2567
พณ.พ.032/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
878,256.00 878,256.00 9 ก.พ. 2567
พณ.พ.010/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการเพื่อโทรศัพท์สอบถามลูกค้าถึงคุณภาพการให้บริการ (Call Back) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,205,100.00 4,204,458.00 9 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (67019596386/2567)
ซื้อแฟ้มเสนอเซ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 167,776.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
167,776.00 8 ก.พ. 2567
พณ.พ.036/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์มีหมายเลข จำนวน 4 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
789,000.00 789,000.00 8 ก.พ. 2567
พณ.พ.030/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในช่องทางโซเชียลมีเดียของ Than Money Trick โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
770,400.00 770,400.00 7 ก.พ. 2567