จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.028/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ให้บริการดูแลบริหารจัดการระบบ GSB WISDOM ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,900,000.00 2,900,000.00 24 พ.ย. 2566
พณ.พ.248/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบันทึกข้อมูลตามคำพิพากษาเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
719,670.00 719,670.00 23 พ.ย. 2566
พณ.พ.259/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อ Hard Disk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาแบบจำลอง การด้อยค่า พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,519,000.00 1,965,700.00 22 พ.ย. 2566
พณ.ป.033/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,680,000.00 6,680,000.00 22 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต. 133/2566)
จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แทนคุณ กฎหมายและบัญชี จำกัด โดยเสนอราคาภายในวงเงิน 200,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
200,000.00 22 พ.ย. 2566
พณ.พ.266/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์ใน The Standard โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
725,460.00 725,460.00 22 พ.ย. 2566
พณ.พ.251/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการสำหรับการให้บริการเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,296,000.00 1,296,000.00 21 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.108/2566)
จ้างบริษัทภายนอกปรับปรุงระบบอัตลักษณ์องค์กรธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ครีเอทีฟ เฮดควอร์เตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,690.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
499,690.00 21 พ.ย. 2566
พรบ.1-ปษ.019/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น โดยวิธีคัดเลือก
2,600,000.00 2,345,487.50 20 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (66119194912/2566)
จ้างผลิตกล่อง สำหรับใส่เครื่องหมายให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิบลิ่ง เอส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
170,000.00 20 พ.ย. 2566