จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (67029215346/2567)
จ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 435,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
436,700.00 1 มี.ค. 2567
พณ.ส.004/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ฝาก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,575,000.00 1,575,000.00 1 มี.ค. 2567
พณ.พ.044/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ Step & Boost up Program ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,300,000.00 3,300,000.00 1 มี.ค. 2567
พณ.ส.005/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,052,050.00 1,052,050.00 1 มี.ค. 2567
พรบ.1-ค.005/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย ชนิด KF94 จำนวน 25,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก
1,150,000.00 1,150,000.00 1 มี.ค. 2567
พณ.พ.091/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Mobile Application โค้ชออม เฟส 2 เพื่อการให้ความรู้ด้านการเงินและการวางแผนการออม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,750,000.00 3,477,500.00 29 ก.พ. 2567
พณ.พ.012/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อสิทธิการใช้งาน Subscription Red Hat Enterprise Linux ระยะเวลา 2 ปี สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,344,000.00 1,344,000.00 29 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (67019445250/2567)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องอเนกประสงค์ของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๖ (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัชวัฏ การช่าง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 233,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
233,700.00 29 ก.พ. 2567
พณ.พ.061/2567
ประกาศผู้ชนะ เรื่องจ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน "มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ 2024" ครั้งที่ 15 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
900,000.00 900,000.00 29 ก.พ. 2567
พณ.พ.071/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางคลื่นวิทยุ FM 90.0 MHz (ลูกทุ่งรักไทย) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,492,650.00 1,492,650.00 29 ก.พ. 2567