จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.001/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความสั้น (SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,800,000.00 7,800,000.00 27 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการ (พณ.ต. 004/2566)
จ้างผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน Mymo โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางนภาภรณ์ กันทะษา โดยเสนอราคาเป็นเงิน 300,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
300,000.00 27 ม.ค. 2566
พณ.พ.005/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธนาคาร (HR) ระยะเวลา 2 ปี 334 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
960,223.56 960,223.56 26 ม.ค. 2566
พณ.พ.003/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างขนส่ง (รับ-ส่ง) สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภทให้กับธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,700,000.00 2,700,000.00 23 ม.ค. 2566
พรบ.1-จ.001/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอรคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Data Quality System) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,202,402.00 4,202,402.00 23 ม.ค. 2566
พด.จ. 009/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2565
7,348,862.36 19 ม.ค. 2566
พณ.พ.002/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการธนาคารออมสินประจำปี 2565 และทิศทางแผนการดำเนินงาน ปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,374,950.00 1,374,950.00 19 ม.ค. 2566
พณ.พ.006/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ของสถานี (Facebook Live) และผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,080,000.00 5,080,000.00 16 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการ (พณ.ต. 002/2566)
จ้างสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางวีรวรรณ เสาธง โดยเสนอราคาเป็นเงิน 240,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
240,000.00 13 ม.ค. 2566
พณ.พ.011/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bill Payment และ Request to Pay สำหรับพัฒนาระบบ GSB PromptPay Gateway ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
702,973.40 702,973.40 12 ม.ค. 2566