จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.204/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) ณ สำนักงานธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,151,072.00 9,151,072.00 25 ก.ย. 2566
พณ.พ.209/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 25 ก.ย. 2566
พณ.พ.216/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบวิดีโอ (Video Clip) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,059,300.00 1,059,300.00 22 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.025/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,264,200.00 5,262,818.00 22 ก.ย. 2566
พณ.พ.222/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ ของ SMART SME และชี้ช่องรวย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,000,000.00 4,000,000.00 21 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.024/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะช้าง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,753,000.00 2,753,000.00 21 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (66099275153/2566)
จ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมอาคารพัสดุลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีที คอนเนคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 484,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
484,700.00 21 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.093/2566)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือพิมพ์ไฮไลท์การเมือง โดยเสนอราคาเป็นเงิน 300,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
300,000.00 21 ก.ย. 2566
พณ.ส.016/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
900,000.00 900,000.00 20 ก.ย. 2566
พณ.พ.221/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศึกษาดูงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ณ ประเทศจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,500,000.00 4,500,000.00 20 ก.ย. 2566