จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.2844/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพรเพชร
1,000,315.00 30 ก.ย. 2565
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลำพูน
14,265,357.93 26 ก.ค. 2565
บงส.2004/2565
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำม่วง
823,585.00 26 ก.ค. 2565
บงส.1962/2565
ราคากลางธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ชั้น3)
8,701,547.60 25 ก.ค. 2565
พณ.พ.189/2565
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการ เงินทองของจริง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,000,000.00 25 ก.ค. 2565
พณ.พ.183/2565
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ Zaabnews FM 96.0 MHz โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,200,000.00 19 ก.ค. 2565
พณ.พ.182/2565
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,158,020.00 19 ก.ค. 2565
บงส.1888/2565
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสองแคว
617,688.00 18 ก.ค. 2565
บงส.1783/2565
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านเขว้า
797,228.00 6 ก.ค. 2565
พณ.พ.155/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
800,000.00 4 ก.ค. 2565