จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.005/2566
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเติมเงินควบคุมดูแลและทำความสะอาดเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
37,108,800.00 28 มี.ค. 2566
บงส.925/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง
2,407,147.00 28 มี.ค. 2566
บงส.708/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากาดลำพูนจตุจักร
2,264,845.00 8 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.017/2566)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,992.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
499,992.00 24 ก.พ. 2566
บงส.531/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย์
3,706,105.00 24 ก.พ. 2566
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
เช่าช่วงพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
219,627.00 20 ก.พ. 2566
บงส.349/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบัวระเหว
1,438,750.00 15 ก.พ. 2566
บงส.359/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาท็อปส์ พลาซ่า พะเยา
1,140,579.00 10 ก.พ. 2566
บงส.197/2566 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุวรรณคูหา
576,509.00 7 ก.พ. 2566
บงส.3782/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพนสวรรค์
741,233.00 26 ม.ค. 2566