จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.3766/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า
823,585.00 6 ม.ค. 2566