จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.017/2566)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,992.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
499,992.00 24 ก.พ. 2566
บงส.531/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย์
3,706,105.00 21 ก.พ. 2566
บงส.359/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาท็อปส์ พลาซ่า พะเยา
1,140,579.00 8 ก.พ. 2566
บงส.349/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบัวระเหว
1,438,750.00 8 ก.พ. 2566
บงส.197/2566 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุวรรณคูหา
576,509.00 20 ม.ค. 2566
บงส.164/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)
7,223,963.52 18 ม.ค. 2566
บงส.132/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขาวง
1,482,451.00 17 ม.ค. 2566
บงส.131/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
9,546,727.99 17 ม.ค. 2566
บงส.55/2566
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี หางดง
8,910,872.74 12 ม.ค. 2566
บงส.3782/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพนสวรรค์
741,233.00 6 ม.ค. 2566