จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.016/2564
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกรางวัลสลาก แบบไฟฟ้า และ UPS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
695,500.00 25 ม.ค. 2564
บงส. 5009/2562
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
810,725.-บาท 13 ธ.ค. 2562
พณ.ป.067/2562
”ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ “
20,303,800.00 28 พ.ย. 2562
ปศ.149/2562
ประกาศราคากลาง เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร (ส่วนเพิ่มเติม) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
11,999,988.00 11 พ.ย. 2562
ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
7 ส.ค. 2562
พรบ.1-บด.034/2562
ยกเลิกประกวดราคา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,498,400.00 19 ก.ค. 2562
บรก.อ.230/2562
ขายทอดตลาดที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
6,805,000.00 9 พ.ค. 2562
บรก.อ.230/2562
ประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
25 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 62027138722)
เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างและบุตรพนักงานเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 ประจำปี 2562 สนามสอบส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด ( มหาชน ) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 180000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
180,000.00 11 ก.พ. 2562
พรบ.1-บด.047/2561
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,783,000.00 14 ม.ค. 2562