จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.2852/2566
เช่าช่วงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้าแยกฉลอง
1,023,583.00 8 ก.ย. 2566
พณ.พ.209/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 7 ก.ย. 2566
บงส.3030/2566
เช่าที่ดินสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลี้
3,200,772.48 7 ก.ย. 2566
พณ.พ.187/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างประมวลผลข้อมูลรายได้ คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 23 ส.ค. 2566
บงส.1651/2566
เช่าอาคารชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8
9,792,045.00 26 พ.ค. 2566
บงส.1623/2566 ลว.16 พ.ค.66
โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน
1,669,205.- บาท 18 พ.ค. 2566 -
19 พ.ค. 2566
บงส.1211/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองพอก
885,359.00 11 เม.ย. 2566
พณ.ป.005/2566
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเติมเงินควบคุมดูแลและทำความสะอาดเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
37,108,800.00 28 มี.ค. 2566
บงส.925/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง
2,407,147.00 24 มี.ค. 2566
บงส.708/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากาดลำพูนจตุจักร
2,264,845.00 3 มี.ค. 2566