จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.032/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่า และผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
720,000.00 720,000.00 5 ต.ค. 2565
พรบ.1-จ.028/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างทำเหรียญทองคำที่ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุเหรียญเพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,964,750.00 5,964,750.00 5 ต.ค. 2565
พณ.พ.253/2565
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 5 ต.ค. 2565
พณ.พ.256/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง TikTok ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,998,930.00 1,998,930.00 5 ต.ค. 2565
พณ.ป.027/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติ (Network Automation & Monitoring System) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
26,970,000.00 26,869,600.00 5 ต.ค. 2565
พณ.พ.254/2565
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสัมมนางาน ALPHA Day ปีที่ 4 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 4 ต.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 391/2565
จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
1,000,000.00 4 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.072/2565)
จ้างออกแบบจัดทำบููธธนาคารออมสินในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 และงาน BOT Digital Finance Conference 2022 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดดิวเลท อีเวนท์ เอเจนซี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 379,999.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
379,999.80 4 ต.ค. 2565
พณ.ป.029/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ Internal Threat Hunting ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
21,600,000.00 21,510,000.00 4 ต.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 390/2565
จ้างจัดกิจกรรมสัมมนางาน ALPHA Day ปีที่ 4 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร
1,000,000.00 4 ต.ค. 2565