จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.034/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
889,300.00 889,300.00 10 เม.ย. 2567
พณ.พ.118/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณหนี้สินประกันภัย รายไตรมาส และการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,387,200.00 2,381,826.48 9 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 168/2567
จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 และวางสื่อทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
5,126,576.00 9 เม.ย. 2567
พณ.พ.137/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 และ วางสื่อทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,126,576.00 5,126,576.00 9 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 167/2567
จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณหนี้สินประกันภัย รายไตรมาสและการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก
2,387,200.00 9 เม.ย. 2567
พรบ.1-จ.007/2567
ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 20 ชุด แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,358,326.40 8,358,326.40 9 เม.ย. 2567
พณ.ป.010/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน Data Loss Prevention จำนวน 5,000 Licenses พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
29,970,000.00 29,692,500.00 9 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)166/2567
จ้างวางสื่อช่องทางออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์ (ผู้ทรงอิทธิพบบนสื่อโซเชียล) ในเครือข่ายของ buddy Review ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
1,499,070.00 5 เม.ย. 2567
พณ.พ.139/25567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อช่องทางออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์ (ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อโซเชียล) ในเครือข่ายของ Buddy Review โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,499,070.00 1,499,070.00 5 เม.ย. 2567
พณ.พ.116/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
770,400.00 770,400.00 5 เม.ย. 2567