จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-ค.022/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
4,247,500.00 3,999,991.70 10 ส.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 305/2565
จ้างเหมาบริการ Web Security Gateway ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
23,100,000.00 10 ส.ค. 2565
พณ.พ.194/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารภายนอกรถโดยสารประจำทาง แบบธรรมดา (ครีม-แดง) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,696,400.00 2,696,400.00 10 ส.ค. 2565
พณ.พ.161/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,692,850.00 6,692,850.00 10 ส.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 304/2565
จ้างเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์ช่องทาง Social Media ของธนาคารออมสิน ผ่านเครื่องมือจับข้อมูลโซเชียลมีเดีย Zanroo Listening ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
1,531,200.00 10 ส.ค. 2565
พรบ.1-บด.018/2565
ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ธนาคารออมสินสาขา และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ ธนาคารออมสินเขต แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12,680,114.00 12,680,032.00 10 ส.ค. 2565 -
16 ส.ค. 2565
พรบ.1-บด.028/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ ธนาคารออมสิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,796,128.00 2,757,000.00 10 ส.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 303/2565
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารทางรายการ สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
9,950,000.00 9 ส.ค. 2565
พณ.พ.209/2565
ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,950,000.00 9,950,000.00 9 ส.ค. 2565
พณ.พ.173/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการโอนเงินบาทเนตจากระบบงาน GSB Corporate Internet Banking ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,694,763.80 2,694,763.80 9 ส.ค. 2565