จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน)166/2567
จ้างวางสื่อช่องทางออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์ (ผู้ทรงอิทธิพบบนสื่อโซเชียล) ในเครือข่ายของ buddy Review ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
1,499,070.00 5 เม.ย. 2567
พณ.พ.139/25567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อช่องทางออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์ (ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อโซเชียล) ในเครือข่ายของ Buddy Review โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,499,070.00 1,499,070.00 5 เม.ย. 2567
พณ.พ.116/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
770,400.00 770,400.00 5 เม.ย. 2567
พณ.พ.122/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,000,000.00 5,000,000.00 5 เม.ย. 2567
พณ.พ.121/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอ LED โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,400,000.00 2,400,000.00 5 เม.ย. 2567
พรบ.1-บด.026/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ เขตชลบุรี 4 พร้อมจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,262,400.00 1,189,590.00 5 เม.ย. 2567
พรบ.1-บด.026/2567
ประกาศราคากลาง ซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ เขตชลบุรี 4 พร้อมจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,262,400.00 1,189,590.00 5 เม.ย. 2567
พณ.ส.011/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
2,947,000.00 2,947,000.00 5 เม.ย. 2567
พณ.ส.011/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
2,947,000.00 2,947,000.00 5 เม.ย. 2567
พณ.พ.114/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
633,100.00 633,100.00 4 เม.ย. 2567