จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.172/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Online Financial Literacy ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,100,000.00 1,100,000.00 11 ส.ค. 2565
พณ.พ.165/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมไหว้พระจันทร์พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับมอบให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
831,600.00 794,000.00 11 ส.ค. 2565
พด.จ. (ประกาศแผน) 307/2565
จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคลทางสื่อท้ายรถทัวร์โดยสารประจำทาง สมบัติทัวร์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
2,792,700.00 11 ส.ค. 2565
พรบ.1-ค.027/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยวิธีคัดเลือก
3,496,760.00 3,496,760.00 11 ส.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 306/2565
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 94.0 MHz ( EFM) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
3,632,025.00 11 ส.ค. 2565
พณ.พ.212/2565
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล ทางสื่อท้ายรถทัวร์โดยสารประจำทาง สมบัติทัวร์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,792,700.00 2,792,700.00 11 ส.ค. 2565
พณ.ป.015/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ Web Security Gateway ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
23,100,000.00 23,007,600.00 11 ส.ค. 2565
พณ.ป.015/2565
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ Web Security Gateway ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
23,100,000.00 23,007,600.00 11 ส.ค. 2565 -
18 ส.ค. 2565
พณ.ป.016/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับชุดพัฒนาและทดสอบ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,626,400.00 18,990,000.00 11 ส.ค. 2565
พรบ.1-ค.027/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยวิธีคัดเลือก
3,496,760.00 3,496,760.00 10 ส.ค. 2565