จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.042/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
15,500,000.00 15,500,000.00 23 ก.พ. 2567
พณ.พ.080/2567
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Workpoint (ช่อง 23) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,999,660.00 3,999,660.00 23 ก.พ. 2567
พณ.พ.082/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,998,000.00 2,998,000.00 23 ก.พ. 2567
พณ.พ.073/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ผ่านช่องทาง Online ของ The Better โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
989,750.00 989750 23 ก.พ. 2567
พณ.พ.021/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,200,000.00 7,200,000.00 23 ก.พ. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 77/2567
จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในสนามบินน่านนคร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
3,970,000.00 23 ก.พ. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 76/2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
3,999,660.00 23 ก.พ. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)74/2567
จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
4,610,844.00 22 ก.พ. 2567
พณ.พ.78/2567
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร (ลดหนี้ สร้างรายได้ ขยายโอกาส) ในช่องทางเครือมติชน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,996,000.00 2,996,000.00 22 ก.พ. 2567
พรบ.1-ค.004/2567
ประกาศราคากลาง จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยวิธีคัดเลือก
2,641,100.00 2,641,100.00 22 ก.พ. 2567