จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พ.45/2559
ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบริเวณขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยวิธีพิเศษ
2,568,000.00 11 ก.พ. 2559
ปอ.ช.(ต)99/2559
”ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และขนย้าย เครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “
166,000.00 11 ก.พ. 2559
ปอ.ช.(ต)92/2559
”ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และขนย้าย เครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “
245,000.00 11 ก.พ. 2559
34(อ.)/2559
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ทดแทนระบบเดิม) และซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม สำหรับธนาคารออมสินภาค/สาขา/สาขาย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25,756,169.00 10 ก.พ. 2559
พ.38/2559
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 
2,339,448.00 10 ก.พ. 2559
พ.43/2559
ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) โดยวิธีพิเศษ
3,000,000.00 9 ก.พ. 2559
พ.41/2559
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสาร CEO THAILAND และทางโทรทัศน์ รายการ CEO THAILAND โดยวิธีพิเศษ
513,600.00 5 ก.พ. 2559
ปอ.ช.(ต)78/2559
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และขนย้าย เครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
219,000.00 4 ก.พ. 2559
พ.34/2559
ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่อง TNN 24 ในรายการ หมอเงิน หมอความ โดยวิธีพิเศษ
642,000.00 4 ก.พ. 2559
พ.25/59
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป TeamMate โดยวิธีพิเศษ
1,864,370.00 4 ก.พ. 2559