จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
84 (อ.)/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพิ่มเติม ธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค. 2558
119(อ.)/2558
ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำป้ายบอร์ดหมุนแสดงภาพทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 ธ.ค. 2558
ส.56/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งบอกกล่าวลูกค้า (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ)
17 ธ.ค. 2558
อภ.3-8/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน ส่วนธุรกิจเงินฝากและตลาดสินเชื่อ สำนักราชดำเนิน
17 ธ.ค. 2558
บล.438/2558
ซื้อเครื่องพิมพ์ Laser ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 14 เครื่อง สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา
16 ธ.ค. 2558
อภ.14-32/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ธ.ค. 2558
อภ.14-33/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ธ.ค. 2558
105(อ.)/2558
ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ธ.ค. 2558
113(อ.)/2558
ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงดัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูเรือ จังหวัดเลย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ธ.ค. 2558
111(อ.)/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงดัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ธ.ค. 2558