จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
74(อ.)/2558
ประกาศผลการประกวดราคา เรื่อง จ้างจัดการศูนย์เงินสด และงานเกี่ยวกับศูนย์เงินสดทั้งระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2558
ส.59/2558
ประกาศผลการสอบราคา เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งป้ายทางออก/ทางหนีไฟ จำนวน 109 เครื่อง
27 พ.ย. 2558
131(อ.)/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ย. 2558
ส.58/2558
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตรต่างประเทศ จำนวน 35 เครื่อง
26 พ.ย. 2558
102(อ.)/2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
25 พ.ย. 2558
อภ.14-28/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาจอดรถยนต์ธนาคารออมสินสาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
25 พ.ย. 2558
84(อ.)/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม ธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 2558
133(อ.)/2558
ประกวดราคาจ้างทำกระปุกออมสิน (อาคารสำนักงานใหญ่ราชดำเนิน) เพื่อเป็นของแจกวันออมสิน ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 2558
ส.65/2558
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ฝากพร้อมซองบรรจุจดหมาย
23 พ.ย. 2558
ส.64/2558
ประกาศซื้อเครื่องพิมพ์และวัสดุสำหรับจัดทำบัตรแสดงตัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา
20 พ.ย. 2558