จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.216/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบวิดีโอ (Video Clip) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,059,300.00 1,059,300.00 22 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน)373/2566
เช่าระบบ M-Search ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น
7,580,000.00 22 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.025/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,264,200.00 5,262,818.00 22 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน)372/2566
จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน Sustainability Expo2023 (SX2023) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
1,198,400.00 22 ก.ย. 2566
พณ.พ.241/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำบูธธนาคารออมสินในงาน Sustainability Expo 2023(SX2023) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,198,400.00 1,198,400.00 22 ก.ย. 2566
พณ.พ.222/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ ของ SMART SME และชี้ช่องรวย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,000,000.00 4,000,000.00 21 ก.ย. 2566
ประกาศขายครุภัณฑ์เก่า
ประกาศขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
21 ก.ย. 2566
พณ.พ.239/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพานิชย์
800,000.00 800,000.00 21 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.024/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะช้าง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,753,000.00 2,753,000.00 21 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (66099275153/2566)
จ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมอาคารพัสดุลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีที คอนเนคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 484,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
484,700.00 21 ก.ย. 2566