จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.007/2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเติมเงินควบคุมดูแลและทำความสะอาดเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ในเขตภูมิภาค แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
772,860,500.00 772,860,500.00 26 พ.ค. 2565
พรบ.1-จ.009/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป TeamMate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,700,000.00 4,686,708.86 26 พ.ค. 2565
พณ.พ.111/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ รายการ กระจกหกด้าน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,100,000.00 2,100,000.00 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในละครสั้น ทาง YouTube ช่อง “เมียยืนหนึ่ง” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ 1,560,000.00 1,560,000.00 26 พ.ค. 2565
พรบ.1-บด.019/2565
ประกาศร่าง TOR ซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,800,000.00 2,800,000.00 26 พ.ค. 2565 -
31 พ.ค. 2565
พรบ.2-บด.006/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,168,000.00 3,168,000.00 26 พ.ค. 2565
พรบ.2-บด.006/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,168,000.00 3,168,000.00 26 พ.ค. 2565
พรบ.1-บด.013/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะและเก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
893,500.00 861,724.00 25 พ.ค. 2565
พรบ.1-บด.011/2565
ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงาน Data Analytics วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8,000,000.00 7,997,045.00 25 พ.ค. 2565
พณ.พ.087/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
46,800,000.00 46,785,750.00 25 พ.ค. 2565