จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.223/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
547,305.00 547,305.00 25 ต.ค. 2564
พณ.ป.039/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเติมเงินควบคุมดูแลและทำความสะอาดเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ในเขตภูมิภาค แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
769,626,018.00 769,626,018.00 25 ต.ค. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 279/2564 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ 31,690,404.00 25 ต.ค. 2564
พณ.พ.182/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำหรับการให้บริการเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,292,000.00 1,292,000.00 21 ต.ค. 2564
พรบ.1-ค.017/2564
ประกาศราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จำนวน 1,200 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
567,258.00 567,528.00 21 ต.ค. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 341/2564
จ้างทำแหวนทองคำที่ระลึกประดับเพชร เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงานมานานครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ต้นทุนบริการปัจจุบัน-ของที่ระลึกปฎิบัติงานมานาน
13,333,200.00 21 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.0ุ60)
จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ Online ของ Drama Addict โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท หยงหยงกัมปะนี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 469,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
469,800.00 21 ต.ค. 2564
พรบ.2-ค.007/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาธนะรัชต์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีวิธีคัดเลือก
3,632,000.00 3,632,000.00 21 ต.ค. 2564
พณ.ส.023/2564
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานการจัดการฐานข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด พร้อมบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
2,580,000.00 1,904,046.32 20 ต.ค. 2564
พณ.พ.042/2564
ประกาศราคากลาง ซื้อและพัฒนาระบบ Fraud Monitoring พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
276,765,200.00 276,764,903.55 20 ต.ค. 2564