จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.247/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
997,560.00 997,560.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.018/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน Corporate Internet Banking พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
33,862,400.00 33,862,400.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.007/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขาและเครือข่ายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ SD-WAN สำหรับศูนย์สินเชื่อ ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
305,560,020.00 305,560,020.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.033/2566
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,680,000.00 6,680,000.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.066/2566
ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,680,000.00 6,680,000.00 29 ก.ย. 2566 -
4 ต.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 386/2566
เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
300,000,000.00 29 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 385/2566
จ้างพัฒนาระบบงาน dStatement Gataway ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน
4,191,052.50 29 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 384/2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา
2,600,000.00 29 ก.ย. 2566
พรบ.1-ค.036/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก
693,000.00 693,000.00 29 ก.ย. 2566
พณ.พ.224/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของแจกสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในตลาด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,484,732.00 1,484,732.00 29 ก.ย. 2566