จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.253/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง สถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,466,800.00 3,466,800.00 18 ก.ย. 2563
พณ.ป.027/2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 4 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
18,480,000.00 18,480,000.00 18 ก.ย. 2563
พณ.พ.248/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,000,000.00 2,000,000.00 18 ก.ย. 2563
พณ.พ.257/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดทำสื่อส่งเสริมการออมโครงการ “ออมคิดส์ ออมเงิน” ปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,100,000.00 5,100,000.00 18 ก.ย. 2563
พณ.พ.246/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมีและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
10,000,000.00 10,000,000.00 18 ก.ย. 2563
พรบ.1-บด.036/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,237,302.50 6,237,302.50 18 ก.ย. 2563
พณ.พ.275/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Thailand Smart Money ปี 2020 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,258,235.00 2,258,235.00 18 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.064/2563)
จ้างผลิตร่มสนามพร้อมขาตั้ง ใช้สำหรับกิจกรรม CSR ธนาคารออมสินประจำปี 2563 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลั๊กกี้เพนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 470,265.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
470,265.00 18 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (63097093373)
จ้างเชื่อมต่อระบบเสียงตามสายระหว่างศูนย์กลางประกาศเสียงตามสาย และระบบเสียงตามสายอาคาร 18 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คีย์พอยท์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 200,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
200,000.00 18 ก.ย. 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 395/2563
จ้างพัฒนาระบบงานเชื่อมโยงระหว่างระบบ SWIFT และระบบ Core Banking Systems (CBS) สำหรับธุรกรรมโอนเงินผ่านบาทเนต เพื่อรองรับข้อความการชำระเงิน ตามมาตรฐาน ISO 20022 และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาระบบเชื่อมโยง SWIFT และ CBS สำหรับธุรกรรมโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
2,429,800.00 18 ก.ย. 2563