จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
26 ก.ย. 2566
ประกาศขายครุภัณฑ์เก่า
ประกาศขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
21 ก.ย. 2566
พณ.ป.021/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Data Loss Prevention (DLP) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
34,765,200.00 34,765,200.00 21 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.007/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนคารออมสินสาขา ชนิดเครือข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
43,547,400.00 42,864,930.00 20 ก.ย. 2566
พณ.ส.017/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งลูกค้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 19 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.013/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP camera) พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพ และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34,132,600.00 33,756,032.00 13 ก.ย. 2566
พณ.ส.016/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
900,000.00 900,000.00 7 ก.ย. 2566
พรบ.1-บด.030/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,795,000.00 2,795,000.00 6 ก.ย. 2566
พรบ.1-มก.001/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
11,660,000.00 11,660,000.00 1 ก.ย. 2566
พณ.ป.029/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตกระเป๋าผ้า Multi-Function เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระปีใหม่ (ชิ้นใหญ่) ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
29,000,000.00 29,000,000.00 29 ส.ค. 2566