จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.027/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติ (Network Automation & Monitoring System) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
26,970,000.00 26,869,600.00 5 ต.ค. 2565
พณ.ส.018/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งลูกค้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 30 ก.ย. 2565
พณ.ส.015/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตร่มสนามและขาตั้งร่ม โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,079,202.00 1,079,202.00 29 ก.ย. 2565
พณ.ส.017/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง งานจ้างผลิตเต็นท์แบบพับเก็บได้ จำนวน 300 หลัง โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,043,250.00 1,043,250.00 29 ก.ย. 2565
พรบ.2-บด.016/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4 และศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4 สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
708,000.00 708,000.00 29 ก.ย. 2565
พณ.ป.037/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง PIN PAD โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
9,570,000.00 9,570,000.00 28 ก.ย. 2565
พรบ.1-บด.027/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,354,600.00 2,354,600.00 23 ก.ย. 2565
พรบ.2-บด.015/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,278,000.00 3,278,000.00 22 ก.ย. 2565
พณ.ป.042/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างผลิตใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ในรูปแบบจดหมายและรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
20,000,000.00 20,000,000.00 21 ก.ย. 2565
พรบ.1-บด.033/2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบอาคารและป้ายตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,741,100.00 1,741,100.00 21 ก.ย. 2565