จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ส.006/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างบริการรถรับ - ส่งสนามบิน พร้อมคนขับ (Limousine) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
2,000,000.00 2,000,000.00 28 ก.พ. 2567
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ผลการคัดเลือกการขึ้นทะเบียนบริษัทภายนอกติดตามหนี้เพื่อรับงานติดตามหนี้ธนาคารออมสิน 13 ก.พ. 2567
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการขึ้นทะบียนบริษัทภายนอกติดตามหนี้ 13 ก.พ. 2567
พณ.ส.005/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,052,050.00 1,052,050.00 13 ก.พ. 2567
พณ.ส.004/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ฝาก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,575,000.00 1,575,000.00 6 ก.พ. 2567
พณ.ส.003/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
720,000.00 720,000.00 26 ม.ค. 2567
พณ.ป.006/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
12,065,409.00 12,065,409.00 11 ม.ค. 2567
พรบ.1-มก.001/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
39,856,000.00 39,856,000.00 4 ม.ค. 2567