จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.043/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
827,300.00 827,300.00 19 มิ.ย. 2567
พรบ.1-บด.035/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15,111,000.00 15,111,000.00 14 มิ.ย. 2567
พรบ.1-บด.017/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบ System Monitoring พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25,405,500.00 22,576,300.00 12 มิ.ย. 2567
พณ.ป.011/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Mobile Device Management ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
27,900,000.00 27,837,000.00 11 มิ.ย. 2567
พรบ.1-บด.004/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 ธนาคารออมสิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14,947,704.00 14,849,910.00 6 มิ.ย. 2567
พณ.ป.028/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2568 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
41,600,000.00 41,600,000.00 6 มิ.ย. 2567
พณ.ป.026/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
7,000,000.00 7,000,000.00 4 มิ.ย. 2567
พณ.ป.007/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,990,000.00 19,990,000.00 30 พ.ค. 2567
พรบ.1-บด.024/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12,017,000.00 12,017,000.00 24 พ.ค. 2567
พณ.ส.012/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างทำสายรัดธนบัตร จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
753,100.00 753,100.00 21 พ.ค. 2567