จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.028/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งหนี้ค้างชำระ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
8,793,000.00 8,793,000.00 29 พ.ค. 2566
พณ.ป.013/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบ DNS Server สำหรับระบบงานลูกค้าหลัก พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,717,200.00 19,717,200.00 26 พ.ค. 2566
พณ.ป.003/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
11,550,000.00 11,550,000.00 26 พ.ค. 2566
พรบ.1-บด.001/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,886,144.00 4,886,144.00 24 พ.ค. 2566
พณ.ส.008/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องอ่าน Passport และ Software พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
687,100.00 686,977.50 19 พ.ค. 2566
พณ.ส.010/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,198,250.00 1,198,250.00 18 พ.ค. 2566
พณ.ป.001/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบริการ GSB Contact Center ธนาคารออมสิน 1115 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
200,003,400.00 200,003,400.00 18 พ.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ธนาคารออมสิน 17 พ.ค. 2566
พณ.ป.023/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall สำหรับ PCI DSS Outside Zone สำหรับ DR Site พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
14,580,000.00 13,500,480.00 16 พ.ค. 2566
พณ.ป.014/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Top of Rack Switch สำหรับ Data Center พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
15,840,000.00 15,818,880.00 15 พ.ค. 2566