จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ เอกสาร
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 295 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 295 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
16 พ.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 336 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
28 เม.ย. 2566
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 382 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 382 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
29 มี.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า ประเภทวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
6 ก.พ. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลอด
ขายครุภัณฑ์ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 1,048 เครื่อง
25 ม.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด 17 พ.ย. 2565
ประกาศขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
17 พ.ย. 2565
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 281 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 281 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
16 พ.ย. 2565
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 281 รายการ โดยวิธีทอดตลาด (วิธีประมูลด้วยวาจา)
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
11 ต.ค. 2565
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด
8 ก.ย. 2565