จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ เอกสาร
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 40 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
29 ส.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 210 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
25 ส.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 131 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
3 ส.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 230 รายการ ครั้งที่ 2 โดยวิธีทอดตลาด
3 ส.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 230 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
20 ก.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ WINCOR รุ่น Procash 280
3 ก.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 295 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 295 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
16 พ.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 336 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
28 เม.ย. 2566
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 382 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 382 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
29 มี.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า ประเภทวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
6 ก.พ. 2566