จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ เอกสาร
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 108 รายการ
5 เม.ย. 2567
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 111 รายการ โดยวิธีทอดตลอด
29 มี.ค. 2567
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 236 รายการ ครั้งที่ 2 โดยวิธีทอดตลาด
26 มี.ค. 2567
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 126 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
1 มี.ค. 2567
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 236 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 236 รายการ
28 ก.พ. 2567
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 40 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 40 รายการ
23 ก.พ. 2567
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลอด
ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 13 รายการ
11 ม.ค. 2567