จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ เอกสาร
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 13 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
24 มิ.ย. 2565
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) จำนวน 500 เครื่อง
16 มี.ค. 2565
ขายครุภัณฑ์
ขายครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
16 ธ.ค. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 428/2564
จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป กลุ่ม WO ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้
2,000,000.00 25 พ.ย. 2564
ประกาศธนาคารออมสินขายครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศธนาคารออมสินขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ , เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
8 พ.ย. 2564
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การขายเศษกระดาษ โดยวิธีประกวดราคา 19 พ.ค. 2564
ประกาศธนาคารออมสินขายครุภัณฑ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ประกาศธนาคารออมสินขายครุภัณฑ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถไฟฟ้า
24 ต.ค. 2562
ประกาศ ณ 11 เมษายน 2562
ขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถไฟฟ้า 72 รายการ โดยวิธีทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)
19 เม.ย. 2562
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การขายเศษกระดาษ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา 3 ก.ค. 2560
ไม่ระบุ
ขายทอดตลาดที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของธนาคารออมสิน
8 พ.ย. 2554