จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ เอกสาร
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลอด
ขายครุภัณฑ์ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 1,048 เครื่อง
25 ม.ค. 2566
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด 17 พ.ย. 2565
ประกาศขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
17 พ.ย. 2565
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 281 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 281 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
16 พ.ย. 2565
ขายครุภัณฑ์ จำนวน 281 รายการ โดยวิธีทอดตลาด (วิธีประมูลด้วยวาจา)
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
11 ต.ค. 2565
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด
8 ก.ย. 2565
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 13 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
24 มิ.ย. 2565
ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด
ขายครุภัณฑ์ เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) จำนวน 500 เครื่อง
16 มี.ค. 2565
ขายครุภัณฑ์
ขายครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
16 ธ.ค. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 428/2564
จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป กลุ่ม WO ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้
2,000,000.00 25 พ.ย. 2564