ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 5

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 227012
ที่อยู่ : (สาขาเมืองทองธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 55/622-6223 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 227011-12
ที่อยู่ : (สาขาเมืองทองธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 55/622-6223 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

กาญจนบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 347061
ที่อยู่ : (สาขาลาดหญ้า) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 152/12-13 หมู่ที่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190

นครปฐม

โทร. 02-2998000 ต่อ 347071
ที่อยู่ : (สาขาพุทธมณฑลสาย 4) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 169/142-143 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

สุพรรณบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 357081
ที่อยู่ : (สาขาสุพรรณบุรี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

Email : Center.SME.Bis5@www.gsb.or.th