เชิญชวนผู้ประกอบการย่อย พ่อค้า แม่ค้า เปิดร้านกับลาซาด้าครั้งแรกเพื่อรับสิทธิพิเศษ และมีโอกาสรับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

 

20230628 Lazada X Gsb Artwork Benefits