วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > GSB Feel Good : แบ่งจ่ายสบาย 0% ณ พันธมิตรร้านค้า

GSB Feel Good : แบ่งจ่ายสบาย 0% ณ พันธมิตรร้านค้า

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน        

 • พิเศษ 1 รับกระเป๋าเดินทาง Duffle Bag เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 • พิเศษ 2 รับกระเป๋า Tote Bag Canvas เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือนหรือ 6 เดือน กับร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมกิจกรรม และลงทะเบียน ผ่าน Link Microsoft Form ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

Feel Good Creat 01Feel Good Creat 02

 

รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อพนักงาน/ลูกจ้างธนาคารผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินมียอดใช้จ่ายและเข้าร่วมแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือนหรือ 6 เดือน ณ พันธมิตรร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

พิเศษ 1 : รับกระเป๋าเดินทางสีดำ Duffle Bag

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 8,000 บาทต่อเซลล์สลิป

พิเศษ 2 : รับกระเป๋า Tote Bag Canvas

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 6,000 บาทต่อเซลล์สลิป

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ :

พิเศษ 1 : รับกระเป๋าเดินทางสีดำ Duffle Bag

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 8,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือนหรือ 6 เดือน ณ พันธมิตรร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ (จำกัด 250 สิทธิ์/ ตลอดกิจกรรม)
 • พนักงาน/ลูกจ้างธนาคารผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ลงทะเบียนผ่าน Link Microsoft Form เพื่อกรอกรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรม ณ พันธมิตรร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

พิเศษ 2 : รับกระเป๋า Tote Bag Canvas

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 6,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือนหรือ 6 เดือน ณ พันธมิตรร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ (จำกัด 500 สิทธิ์/ ตลอดกิจกรรม)
 • พนักงาน/ลูกจ้างธนาคารผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ลงทะเบียนผ่าน Link Microsoft Form เพื่อกรอกรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรม ณ พันธมิตรร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน/ลูกจ้างธนาคารผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทเท่านั้น
 • ธนาคารจะนับสิทธิ์ผู้เข้าร่วมรายการตามลำดับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรมการตลาดนี้ ยกเว้นการใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือ เซลล์สลิปมารวมกันในการรับของสมนาคุณ สำหรับกิจกรรมการตลาดนี้
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ ให้กับผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นเดือนที่ทำรายการผ่อนชำระ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับของสมนาคุณจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
Skip to content