วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > แจ้งเตือนการออกจากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

แจ้งเตือนการออกจากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

 

Logogsb

 

ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคาร และเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด (JGS) สำหรับการเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Solar Cell และ/หรือ สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจาก บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด (JGS) ก่อนการดำเนินการด้านสินเชื่อ โดยธนาคารได้เชื่อมโยงลิงก์ดังกล่าว เพื่อการให้ข้อมูลและเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ท่านเท่านั้น ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด (JGS) ของท่าน

กรณีที่ท่านคลิกปุ่ม “ตกลง” ข้างล่างนี้ ให้ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่ http://www.gsb.or.th/other/privacy-notice/ และท่านกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคาร เข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด (JGS)

 

Skip to content