วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > 8 ส.ค. 2561 รอบ 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08:34 รอบที่ 1

สกุลเงิน ธนบัตรต่่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข

USD 1-2

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :1-2
32.06 33.41 NULL NULL NULL
Skip to content