วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ขั้นตอนลงทะเบียนการใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน (Dragon Pass) ผ่าน Application Mastercard Travel Pass ของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card)

ขั้นตอนลงทะเบียนการใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน (Dragon Pass) ผ่าน Application Mastercard Travel Pass ของบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ (GSB World Credit Card)

 

Thumbnail Mastercard World Back 01 22 2 67

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการห้องรับรองพิเศษสนามบิน (Airport Lounges) 

  • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card)
  • บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่านผู้ให้บริการฯ Dragon Pass จำนวน 5 สิทธิ์/บัตร/ปีปฏิทิน โดยผู้ให้บริการนับการใช้ห้องรับรองฯ 1 คน / 1 สิทธิ์ กรณีมีผู้ติดตามจะนับการใช้ห้องรับรองฯ 1 คน / 1 สิทธิ์
  • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น Mastercard Travel Pass เพื่อทำการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ (ครั้งแรก) การค้นหาสถานที่ให้บริการห้องรับรองฯ การตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ และการใช้บริการห้องรับรองฯ
  • การเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษสนามบิน (Airport Lounges) โดยแสดง QR Code จากแอปพลิเคชั่น “Mastercard Travel Pass” พร้อมกับบัตรโดยสาร Boarding Pass เพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองฯ
  • กรณีใช้เกินสิทธิ์ที่ได้รับ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าบริการฯ ในอัตราสิทธิ์ละ 32 USD โดยเป็นยอดรายการค่าใช้จ่ายห้องรับรองฯ ผ่านบัตรเครดิตที่ใช้สิทธิ์นั้น
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mastercardtravelpass.dragonpass.com/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Mastercard Travel Pass” จาก App Store หรือ Play Store

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้บริการฯ 

1

2

3

4

5

ลงทะเบียนใช้บริการ และตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่  https://mastercardtravelpass.dragonpass.com

 

Skip to content