วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ขั้นตอนลงทะเบียนการใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน (Dragon Pass)

ขั้นตอนลงทะเบียนการใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน (Dragon Pass)

 

099c734a 222e 42b4 8e9f 99608fbe5ea3

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการห้องรับรองพิเศษสนามบิน (Airport Lounges) 

  •  สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card) 
  • บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass จำนวน 5 สิทธิ์/บัตร/ปีปฎิทิน กรณีมีผู้ติดตามนับ 1 คน/สิทธิ์ 
  • การเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษสนามบิน (Airport Lounges) ผ่าน Application Mastercard travel pass 
  •  สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mastercardtravelpass.dragonpass.com/  หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น จาก App Store หรือ Play Store
  • ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าบริการ ในกรณีที่ใช้เกินสิทธิ์ที่กำหนด โดยจะมีการเรียกเก็บ 
  • ผ่านใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card)
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าผู้ให้บริการฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้บริการฯ 

1

 

2

3

4

 

5

ลงทะเบียนใช้บริการ และตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่  https://mastercardtravelpass.dragonpass.com

Skip to content