ข่าวความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารออมสินร่วมกิจกรรม CSR สร้างงาน สร้างอาชีพ “เนตรฤทัย ทอด้วยใจ แทนตา”

9 ก.ค. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารนำโดย คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

23 มิ.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินร่วมกับสมาคมประมงอวนล้อมจับ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 10

ออมสินห่วงใย ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

22 มิ.ย. 2565

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยมอบถุงยังชีพ

ออมสินตั้งทีม “ไรเดอร์” โครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม ช่วย สปสช. ส่งยาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

12 เม.ย. 2565

ธนาคารออมสิน อาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” จัดส่งยา ”ฟาวิพิราเวียร์” และเวชภัณฑ์ดูแลตนเอง หลังประสบปัญหาการจัดส่งยาเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเร็ว

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย

12 เม.ย. 2565

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

12 เม.ย. 2565

นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ