ออมสินเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร – Government Savings Bank

หน้าหลัก > ออมสินเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ออมสินเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน ณ อาคาร 2 ชั้น G (อาคารสลาก) ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ บรรยากาศภายในงานมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน มาร่วมงานและแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้

ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหาตรวจดู และศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจ เชิญติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2299-8000 หรือ Call Center 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง