4 เหตุผลดี ๆ ช่วยสร้างประสบการณ์จากการเรียนต่อต่างประเทศ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บล็อกการเงิน > Lifestyle > 4 เหตุผลดี ๆ ช่วยสร้างประสบการณ์จากการเรียนต่อต่างประเทศ

4 เหตุผลดี ๆ ช่วยสร้างประสบการณ์จากการเรียนต่อต่างประเทศ

18 มิ.ย. 2562

 

1. เรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง

ว่ากันว่า การเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุด คือ การไปอยู่อาศัยหรือคลุกคลีกับเจ้าของภาษานั้น ๆ การที่เรามีโอกาสไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน เราจะสามารถทำได้คล่องและเป็นธรรมชาติมากขึ้น หากวางแผนในอนาคตว่าอยากทำงานในระดับสากล หรือทำงานกับบริษัทข้ามชาติ การเรียนต่อต่างประเทศก็ถือเป็นคุณสมบัติที่ให้ประโยชน์กับเรามากทีเดียว

2. เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การที่เราได้ย้ายที่อยู่ที่รายล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้เราได้ซึมซับและเข้าใจในความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เรายังได้มีโอกาสแบ่งปันวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราให้เพื่อน ๆ ต่างชาติได้เรียนรู้ด้วยเช่นกัน ถือเป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นในระดับนานาชาติ

3. เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต

การที่เราต้องห่างบ้านไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยลำพังนั้น ช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น เพราะต้องจัดการทุก ๆ อย่างให้ได้ด้วยตัวเองหมด เช่น งานบ้าน ทำอาหาร เรียนหนังสือ ทำงานพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต อย่างเช่น การบริหารเวลา การวางแผนการเงินส่วนตัว เป็นต้น

4. เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

การที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง และได้พบปะผู้คนหลากหลาย ทำให้เราเข้าใจสังคมและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างไกล ช่วยให้เราค้นพบตัวเองและสิ่งที่ตนเองต้องการได้มากขึ้นอีกด้วย

 

การจะเรียนต่อ ไม่ว่าจะในเมืองไทย หรือในต่างประเทศ ก็ดีทั้งนั้น สิ่งสำคัญคือ ใจที่อยากจะเรียนรู้ต่างหาก เมื่อตั้งใจแล้ว ก็จงเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด และนำกลับมาต่อยอดในการทำงานและอาชีพของตนให้ดี แต่หากใครที่มองว่า การเรียนต่อต้องใช้ทุนมาก แล้วต้องหยุดฝันของตัวเองไป แนะนำให้ลองหาสินเชื่อเพื่อการศึกษาไว้เป็นทางเลือก ไม่อยากให้หยุดเรียนรู้ไปทั้งอย่างนั้น เพราะการเรียนถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแล้ว

 

————————————————-