4 วิธี สร้างนิสัยรักการออมให้ลูกรักวัยมัธยม – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บล็อกการเงิน > Lifestyle > 4 วิธี สร้างนิสัยรักการออมให้ลูกรักวัยมัธยม

4 วิธี สร้างนิสัยรักการออมให้ลูกรักวัยมัธยม

18 มิ.ย. 2562

 

สมัยนี้ นอกจากการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักคุณธรรม ศีลธรรม และการเข้าสังคมแล้ว การสอนให้ได้ฝึกวินัยในตนเองก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะความมีวินัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็ก ๆ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวินัยเรื่องการเงิน ดังนั้น ควรฝึกวินัยในการออมให้ลูก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยจะดีกว่า วันนี้มีวิธีที่จะช่วยสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกรักในวัยเรียนมาฝากกัน

 

1. ให้ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ

        อาจจะฟังดูโบราณหน่อย ๆ แต่การจดบันทึก ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายก็ยังเป็นวิธีที่ช่วยให้เราติดตามสถานะการเงินของตัวเองได้ ให้ลูก ๆ คอยจดว่ารายรับได้มาเท่าไหร่ แล้วรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกมีอยู่เท่าไหร่ในแต่ละเดือน วิธีนี้จะช่วยให้เห็นความเคลื่อนไหวของบัญชีและจำแนกได้ว่า เดือน ๆ หนึ่ง ใช้จ่ายไปกับอะไรมาก อะไรน้อย ลูกจะได้ฝึกพิจารณาต่อว่า เรื่องที่นำเงินไปใช้จ่ายเหมาะสมหรือจำเป็นหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็น ก็ให้พยายามลด ละ เลิกค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นลง ทีนี้ก็จะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นแล้ว นอกจากจะช่วยให้มีเงินออมมากขึ้น ยังช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักมองภาพกว้างของทรัพย์สินที่มีอยู่ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตได้

 

2. กำหนดเป้าหมายการออมให้ชัดเจน

        ถ้าจะให้ออมอย่างเดียวโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ก็ดูจะออมอย่างเรื่อยเฉื่อยจนเกินไป ลองให้ลูก ๆ ตั้งเป้าหมายในการออมดู เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง โดยอาจเริ่มจากการเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้เอง ไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ มีเป้าหมายในการออมที่ชัดเจน และมีกำลังใจและตั้งใจออมเงินกันมากขึ้น เพราะยิ่งตัวเองมีวินัยและอดออมได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งรวมเงินมาซื้อของได้เร็วขึ้นเท่านั้น

 

3. ฝึกให้ลองบริหารเอง

        หากปกติเราให้เงินค่าขนมลูกเป็นรายวัน ลองปรับเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนแล้วให้ลูกลองบริหารค่าใช้จ่ายเองดูสิ ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกจัดการและบริหารเงินในปริมาณที่จำกัดภายในระยะเวลาที่จำกัดเช่นกัน ลูก ๆ จะได้มีอิสระในการใช้จ่าย แต่ในความอิสระนั้น ก็ต้องคอยบริหารให้เพียงพอกับระยะเวลา 1 เดือน ไม่อย่างนั้นเงินหมดก่อนสิ้นเดือนแน่นอน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็ต้องใจแข็ง ไม่ให้เบิกล่วงหน้าหากไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ลูกจะได้เรียนรู้และระมัดระวังการใช้จ่ายยิ่งขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป

4. เปิดบัญชีเงินฝากแบบประจำ

        เพื่อฝึกวินัยในการออมให้กับลูก ๆ แนะนำให้เปิดบัญชีเงินฝากแบบประจำไปเลย เพราะการฝากแบบประจำนอกจากจะละเว้นภาษีได้แล้ว ยังมีเงื่อนไขในการฝากซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกวินัยการออมเป็นอย่างยิ่ง โดยทางธนาคารมีเงื่อนไขให้ฝากเงินเข้าบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง ในจำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 24 งวด หรือ ระยะเวลา 2 ปีนั่นเอง

 

 

จากทั้ง 4 วิธีที่กล่าวมานี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การวางแผนการใช้จ่ายและบริหารเงินเดือนที่มีอยู่ให้เหมาะสม เพราะไม่ใช่แค่เรื่องการวางแผนค่าใช้จ่ายประจำเดือน แต่ต้องรู้จักบริหารเงินเพื่อกันส่วนที่จะนำไปฝากประจำ และส่วนที่จะออมไว้ซื้อสิ่งของที่อยากได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมตัวลูก ๆ สู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยและรู้จักวางแผนในอนาคต

 

————————————————-

ออมสินแนะนำ
บัญชีเงินฝากแบบประจำ
https://www.www.gsb.or.th/products/saving/fixed/fixed_monthly.aspx