เทคนิคการตลาดยุคออนไลน์ไว้ปรับใช้กับธุรกิจคุณ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บล็อกการเงิน > Lifestyle > เทคนิคการตลาดยุคออนไลน์ไว้ปรับใช้กับธุรกิจคุณ

เทคนิคการตลาดยุคออนไลน์ไว้ปรับใช้กับธุรกิจคุณ

18 มิ.ย. 2562

 ‘ยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์’ หมายถึง ผู้บริโภคที่มีรสนิยมเดียวกัน สามารถรวมกลุ่มกันเป็นสังคม จนมีอำนาจต่อรองและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 แต่โลกยังคงเปลี่ยนแปลงและหมุนเร็วกว่าเดิม ในปัจจุบันยุค 4.0 ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดแบบเดิมๆ ที่เราคิดกันแล้ว แต่เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลให้มีชีวิต และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราได้ ภายใต้การขับเคลื่อนด้วย 3 หัวใจหลัก ได้แก่ การเชื่อมโยง (Connectivity) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความร่วมมือ (Collaboration)  โดยทั้งสามหัวข้อนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องต่อธุรกิจของคุณให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

การเชื่อมโยง (Connectivity)

ในโลกของธุรกิจย่อมมีคู่แข่งอยู่เสมอ ยิ่งเป็นโลกที่อยู่ในยุคดิจิทัล ต้องมีการสื่อสารที่รวดเร็ว กระฉับ ฉับไว      และรักษาจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็ง นอกเหนือจากจุดยืนแล้ว การสร้างโอกาสในการทำธุรกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งกลยุทธ์ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการรองรับปัญหา และขยายโอกาสให้ถึงเป้าหมายได้ ขณะเดียวกัน การเชื่อมต่อไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของแบรนด์ต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคให้ขาด เพื่อหาช่องทาง และวิธีการตอบสนองให้รอบด้าน ทั้งโลกออนไลน์ และโลกออฟไลน์ โดยขอแนะนำ 3 โซเชี่ยล มีเดียสุดฮิต  ที่จะทำให้แบรนด์คุณเป็นที่รู้จัก ด้วยการสื่อสารผ่าน Facebook , Twitter และ Instagram เช่น การรีวิวสินค้า หรือนำเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบวิดีโอที่กระชับและน่าสนใจ การทำอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย การเปิดโอกาสถามตอบทาง Facebook Live สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีเชื่อมโยงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อแบรนด์ของธุรกิจคุณ

นอกจากนี้ การอัพเดทเทรนด์การตลาดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารได้ตรงตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้ตรงตามการบริโภคข้อมูล เช่น การใช้ VDO มาแทนบทความ เพื่อช่วยเสริมการขาย เป็นต้น

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Digital Native) มีบทบาท และอำนาจที่จะสื่อสารกันเองในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ พฤติกรรมลักษณะนี้อาจทำให้ผู้บริโภคไม่สนใจแบรนด์ธุรกิจของเราเลย หากเราไม่มีกลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ให้แก่พวกเขา ดังนั้น การเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคจึงกลายเป็นการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำถามต่อมาคือเจ้าของแบรนด์จะหาวิธีอย่างไร คำแนะนำคือการศึกษาว่าแท้จริงแล้วผู้บริโภคต้องการอะไร และควรต้องสื่อสารอย่างไรเพื่อให้เขาสนใจ  และเปิดใจยอมรับแบรนด์ธุรกิจ จนเราเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคได้ในที่สุด ซึ่งเหล่านี้อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก Facebook หรือจากสถิติคนเข้าชมเว็บไซด์ใน Google analytics เพื่อนำข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ เวลาการรับชม และคอมเม้นท์ต่างๆ โดยข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้สามารถนำไปสู่การต่อยอดและปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารที่สร้างสรรค์ของแบรนด์ธุรกิจต่อไปได้อย่างแน่นอน

ความร่วมมือ (Collaboration)

จากการเชื่อมโยงและการสร้างสรรค์ มาสู่กระบวนการสร้างให้เกิดความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม  รวมถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ได้รับการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และได้รับคุณค่าที่เกิดจากความสามารถของแบรนด์ในธุรกิจนั้น หากกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นจริง จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น และเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีต่อแบรนด์ธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน และที่สำคัญความร่วมมือที่ดียังช่วยให้ธุรกิจของคุณ ดังได้โดยไม่ต้องซื้อ Like อีกด้วย

———————————