เคล็ดลับเก็บเงินแบบมืออาชีพสำหรับฟรีแลนซ์หน้าใหม่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บล็อกการเงิน > Lifestyle > เคล็ดลับเก็บเงินแบบมืออาชีพสำหรับฟรีแลนซ์หน้าใหม่

เคล็ดลับเก็บเงินแบบมืออาชีพสำหรับฟรีแลนซ์หน้าใหม่

19 มิ.ย. 2562

 

1. ตรวจภายใน

 การตรวจภายใน คือการตรวจสอบตัวเองที่ทำให้รู้ภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อเดือน และลักษณะนิสัยในการใช้จ่าย เพื่อป้องกันวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานเป็นฟรีแลนซ์  เพราะอย่าลืมว่าฟรีแลนซ์ไม่ได้รับเงินเดือนประจำเหมือนพนักงานบริษัททั่วไป การมองเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่าย และนิสัยการใช้จ่ายของตัวเอง จึงเป็นพื้นฐานสำคัญต่อภาวะทางอารมณ์ของคนทำงานฟรีแลนซ์ ซึ่งสามารถส่งผลต่อผลงานที่ทำให้ลูกค้าเช่นกัน
 

2. แบ่งเค้กให้เป็น

 รายได้ของฟรีแลนซ์โดยเฉลี่ยจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความขยันในการรับงาน รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่จะจ้างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นหลังเป็นสิ่งที่ฟรีแลนซ์เองไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ฟรีแลนซ์ได้รับค่าจ้างมาเป็นก้อน จึงควรมีการแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายให้ชัดเจนในแต่ละด้าน  เช่น ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าสุขภาพ ค่าอุปกรณ์เสริม  ค่าพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต
 

3. อยากอิสระต้องหัดลงทุน

 ปัญหาสุดคลาสสิคของคนทำงานฟรีแลนซ์ คือ การได้รับเงินไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด การกระจายรายการค่าใช้จ่าย และการเพิ่มโอกาสในการลงทุน ก็ถือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งได้เช่นกัน  ฟรีแลนซ์รุ่นใหม่อยากใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในอนาคตก็ควรวางแผนการเงิน ด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการว่าจ้างไปลงทุนต่อ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น กองทุนประเภทต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายตามลักษณะนิสัยของฟรีแลนซ์ที่แตกต่างกันออกไป  การนำรายได้มาลงทุนต้องอาศัยความต่อเนื่อง และระเบียบวินัยเป็นอย่างสูง หากทำเป็นนิสัยแล้ว ในอนาคตก็สามารถนำเงินที่ได้ปันผลและส่วนต่างจากการลงทุน มาต่อยอดในการทำงานหรือค่าใช้จ่ายชีวิตส่วนตัวได้อย่างสบายใจมากขึ้น
 

4. ความสัมพันธ์คือขุมทรัพย์

 งานที่ต่อเนื่องมาจากฝีมือส่วนหนึ่ง และความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนใหญ่ โลกแห่งความเป็นจริงเป็นเช่นนั้น ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับฟรีแลนซ์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ เรียกได้ว่าเป็นขุมสมบัติที่ฟรีแลนซ์ต้องรักษาไว้ด้วยการทำงานให้มีมาตรฐานทั้งด้านเนื้องาน เวลาการส่งงาน และสัญญาทุกข้อที่ให้ไว้แก่ลูกค้า ข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่คิดจะเป็นฟรีแลนซ์อย่างยั่งยืน
 

————————–