วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

The Government Savings Bank Act B.E. 2489 (1946)(Update)