วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

The Government Savings Bank Act (1946)