“กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” อยู่ก่อน ผ่อนทีหลังกับธนาคารออมสิน หมายถึงอย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” อยู่ก่อน ผ่อนทีหลังกับธนาคารออมสิน หมายถึงอย่างไร

“กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” อยู่ก่อน ผ่อนทีหลังกับธนาคารออมสิน หมายถึงอย่างไร

หมายถึง ลูกค้าสามารถ ปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน