วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > PromptPay > ในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ หากผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นำโทรศัพทืของเราไปลงทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาติ จะเกิดความเสียหายหรือไม่

ในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ หากผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นำโทรศัพทืของเราไปลงทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาติ จะเกิดความเสียหายหรือไม่

ผู้อื่นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ธนาคารจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยตรวจสอบความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถทำได้โดยการกด USSD หรือการแสดงเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ รวมทั้ง มีการใช้ OTP เพื่อตรวจสอบการถือครองอย่างถูกต้อง

Skip to content